Lid Worden

Hoe word je lid van S.V. Virgo?

Aan het begin van het schooljaar vindt de introductieperiode plaats. Hierin organiseert S.V. Virgo de Open Strijd. Deze strijd duurt in totaal zes weken, waarbij iedere groep, samen met een de intro-ouders, bepaalde opdrachten moet uitvoeren. Op de dinsdagborrels komen we weer bij elkaar om onder het genot van een lekkere avondmaal en een biertje de opdrachten en verhalen met elkaar te bespreken. Daarnaast organiseert S.V. Virgo verschillende feesten die voor iedereen toegankelijk zijn.

Aan het eind van de introductieperiode vindt het inauguratie weekend plaats. Maar geen zorgen hoor! Dit is zeker geen ontgroenings weekend. Tijdens dit weekend vinden verschillende activiteiten en de gekste feesten plaats. Daarnaast zal je tijdens dit weekend officieel lid worden van S.V. Virgo en ontvangt ieder nieuw lid een mooi certificaat als bewijs van hun lidmaatschap.

Bij Virgo houden we niet zo van verplichte dingen, dus inschrijven kan ook zeker zonder meegedaan te hebben aan de Open Strijd of het inauguratie weekend.

Wil je je na de introductieperiode inschrijven? Dat is geen probleem! Je inschrijven voor S.V. Virgo kan op elk moment van het jaar. Kom dan eens naar onze sociëteit, zodat we je kunnen ontmoeten en zien dat jij echt bij ons past. Je kunt dan een inschrijfformulier hieronder invullen. De enige eis om lid te worden is dat je een HBO-opleiding moet volgen. Echter kunnen we hier altijd nog een uitzondering maken.

Contributie

Het lidmaatschap van S.V. Virgo is niet geheel gratis, maar omdat we allemaal studenten zijn, is de contributie een jaarlijks bedrag van slechts €40,- euro. Dat kan écht iedere studenten portemonnee aan!

Beste aankomend lid,

Hieronder kun je je inschrijven om lid te worden van S.V. Virgo. Vul dit formulier volledig en zorgvuldig in. Wanneer je hem hebt verzonden verwerkt onze secretaris hem zo spoedig mogelijk.

Algemene gegevens

Betalingsgegevens

  • Ondergetekende verklaart hierbij het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en bevestigd hierbij lid te (willen) worden van Studentenvereniging Virgo.
  • Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de Privacy Policy van Studentenvereniging Virgo; zie www.sv-virgo.nl.
  • Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement van Studentenvereniging Virgo; zie www.sv-virgo.nl
  • Ondergetekende verklaart hierbij, indien minderjarig, volledige toestemming heeft gekregen van ouders, voogd of ander wettelijk gemachtigd persoon.
  • Ondergetekende machtigt Studentenvereniging Virgo jaarlijks, tot wederopzegging, de contributie af te schrijven van het bovenstaand opgegeven rekeningnummer.