Inschrijfformulier

De grootste en gezelligste studentenvereniging van Breda!

  Beste aankomend lid,

  Hieronder kun je je inschrijven om lid te worden van S.V. Virgo. Vul dit formulier volledig en zorgvuldig in. Wanneer je hem hebt verzonden verwerkt onze secretaris hem zo spoedig mogelijk. Je ontvangt een bevestiging wanneer alles verwerkt is.

  Algemene Gegevens


  Betalingsgegevens

  De contributie per schooljaar bedraagt € 25,- , ongeacht moment van inschrijving.
  Bij ondertekening van dit document machtig ik Studentenvereniging Virgo jaarlijks, tot
  wederopzegging, de contributie van mijn rekening af te schrijven.


  • Ondergetekende verklaart hierbij het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en bevestigd hierbij lid te (willen) worden van Studentenvereniging Virgo.
  • Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de Privacy Policy van Studentenvereniging Virgo; zie www.sv-virgo.nl.
  • Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van het huishoudelijk regelement van Studentenvereniging Virgo; zie www.sv-virgo.nl.
  • Ondergetekende verklaart hierbij, indien minderjarig, volledige toestemming heeft gekregen van ouders, voogd of ander wettelijk gemachtigd persoon.
  • Ondergetekende machtigt Studentenvereniging Virgo jaarlijks, totwederopzegging, de contributie af te schrijven van het bovenstaand opgegeven rekeningnummer.